Dark Light

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

This Agreement was last modified on 18 February 2016.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος www.piksida.gr , (στο εξής Piksida) οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης, όπως αυτοί εκτίθενται αναλυτικά στην συνέχεια. O χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους , προτού κάνει χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου και στη περίπτωση που δεν συμφωνεί με αυτούς , οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχόμενου τους. Ο χρήστης, οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η παραμονή στην παρούσα ιστοσελίδα ακόμα και έπειτα από τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών, εκ μέρους του χρήστη.

– H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο διαδικτυακός τόπος www.piksida.gr , είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας Παπανικολάου Ε.Ε., με ΑΦΜ 801020232, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των αναλωσίμων, γραφικής ύλης , βιβλίων , δώρων , παιχνιδιών κλπ .Η έδρα της εταιρείας είναι στην Λιβαδειά και συγκεκριμένα στην διεύθυνση Λεωφόρος Αθηνών 2. Ο αριθμός ΓΕΜΗ της εταιρείας είναι 147105217000.

– ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι παραγγελίες μέσω του διαδικτυακού τόπου Piksida.gr, αποτελούν συμβάσεις πώλησης από απόσταση, οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του ν. 2251/1994 και του ΠΔ131/2003, όπως ισχύουν σήμερα. Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης της εν λόγω σύμβασης πώλησης, εφόσον πληροί τα κριτήρια του νόμου περί δικαιοπρακτικής ικανότητας. Ιδίως όσον αφορά την πώληση σε εταιρείες, οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

– ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ PIKSIDA.GR
Ο εγγεγραμμένος χρήστης, οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε συμπεριφορά, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ,την ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας μας. Ο εκάστοτε απλός χρήστης, εγγεγραμμένος χρήστης ή/και πελάτης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, κατά την πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας, είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία λογαριασμού, τη διαχείριση του λογαριασμού του, την υποβολή παραγγελιών, οφείλει να τηρεί τους νόμους, τους παρόντες όρους χρήσης και πολιτικές που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η εταιρεία μας και γενικά να πράττει σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη
Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσπάθεια , που μπορεί να οδηγήσει ή έχει ως στόχο την εγκατάσταση ιών, ή οποιωνδήποτε άλλων βλαβερών προγραμμάτων στον εξυπηρετητή/ διακομιστή της υπηρεσίας, στο λογισμικό καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή ή διακοπή λειτουργίας της ιστοσελίδας μας, του συστήματος υποβολής παραγγελιών, ή σε προβλήματα ή βλάβες ανεξαρτήτου φύσεως και έκτασης. Απαγορεύεται η διάπραξη αξιοποίνων πράξεων μέσω της χρήσης του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας μας. Επιβάλλεται η χρήση των υπηρεσιών και της πλατφόρμας να γίνεται με γνώμονα την προστασία της ανηλικότητας. Απαγορεύονται ενέργειες που παραβιάζουν δικαιώματα περιουσιακής φύσεως της εταιρείας μας (ενδεικτικά, βιομηχανικής, πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικές επωνυμίες κ.λπ.). Τα λογότυπα, εικόνες, διακριτικοί τίτλοι, διακριτικά γνωρίσματα, γραφικά, σήματα, επωνυμίες που εμφανίζονται στο παρόντα διαδικτυακό τόπο αποτελούν ιδιοκτησία είτε της εταιρείας μας , είτε τρίτων προσώπων (φυσικών ή νομικών). Απαγορεύεται η αντιγραφή τους, η αναπαραγωγή τους, η χρήση τους για οποιοδήποτε λόγο. Δεν παρέχεται καμία άδεια για την περαιτέρω χρήση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται η εκμετάλλευση πιθανών κενών ασφαλείας προκειμένου ο χρήστης της ιστοσελίδας να αποκτήσει πρόσβαση σε εμπιστευτικές, απόρρητες πληροφορίες της εταιρείας μας ή σε δεδομένα και στοιχεία άλλων χρηστών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση, μεταβολή, ανάγνωση πηγαίου κώδικα ή δημιουργία παράγωγων έργων από το λογισμικό της ιστοσελίδας, το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης παραγγελιών ή οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό ή αποθηκευτικό σύστημα χρησιμοποιεί η εταιρεία μας.
Περαιτέρω, ο Πελάτης-Χρήστης δεσμεύεται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η υπηρεσία να είναι ασφαλής από πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων, από απόπειρα κλοπής δολιοφθορά και δηλώνει ρητά ότι ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από δόλο, από αμέλειά του ή από κακή χρήση ή παράλειψη λήψης των απαραίτητων μέτρων για την προστασία του εξοπλισμού και από την κακή, μη σύννομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του στην ιστοσελίδα μας, από την παράλειψή του να εξοπλίσει τον υπολογιστή του με τα κατάλληλα προγράμματα προστασίας από ιούς , σύμφωνα και με τους υπόλοιπους όρους της παρούσας.

– ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ
Ο χρήστης, κατά την εγγραφή του στις υπηρεσίες του Piksida.gr, συμφωνεί να παρέχει αληθείς ,έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το Piksida, στις σχετικές φόρμες για πρόσβαση στις υπηρεσίες του καθώς και να διατηρεί και επιμελώς να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται ενημερωμένα και πλήρη. Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους και ευθύνονται αποκλειστικά για την σωστή χρήση αυτού , ενώ η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τους παρόντες όρους.

– ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο πελάτης δηλώνει, ότι αποδέχεται τις τιμές των προϊόντων όπως αυτές παρατίθενται στο Piksida.gr και στο εκάστοτε προϊόν που επιλέγει, ως και το συνολικό ποσό που προκύπτει με το συνυπολογισμό λοιπών οικονομικών επιβαρύνσεων (κόστους αποστολής, φόρων και κάθε άλλης δαπάνης). Η κάθε επιμέρους οικονομική επιβάρυνση παρουσιάζεται με σαφή και ευκρινή τρόπο στους πελάτες. Ο πελάτης δηλώνει με τη αποδοχή των όρων χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος ,ότι εάν προχωρήσει στην οριστική υποβολή της παραγγελίας, αποδέχεται και συμφωνεί με όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις και δαπάνες. Εάν ο πελάτης δεν συμφωνεί με το συνολικό κόστος ή τις επιμέρους ή πρόσθετες επιβαρύνσεις αγοράς των προϊόντων ή του προϊόντος που έχει επιλέξει, ΔΕΝ πρέπει να προχωρήσει στην οριστική υποβολή/ολοκλήρωση της παραγγελίας. Η εταιρεία, έχει το δικαίωμα να μεταβάλει τις τιμές των προϊόντων κατά τη διακριτική της ευχέρεια οποτεδήποτε. Ο χρήστης συναλλάσσεται με την Εταιρία με τις τιμολογιακές συνθήκες που ίσχυαν κατά το χρόνο παραγγελίας, ανεξάρτητα από το αν αυτές μεταβλήθηκαν μεταγενέστερα. Επίσης, η εταιρεία, χωρίς χρονικό ή άλλο περιορισμό μπορεί να θέτει προσφορές προϊόντων και να προβαίνει σε εκπτώσεις.

– ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Τα δικτυακό κατάστημα Piksida και όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του, φωτογραφίες, γραφικά, προϊόντα, ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά σήματα, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου. Aπαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση των παραπάνω, χωρίς έγγραφη άδεια από την εταιρεία μας.

– ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

– Πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.
Η χρήση της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας είναι απόλυτα ασφαλής. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών των χρηστών μας μέσω των καρτών τους. Με την επιλογή του συγκεκριμένου τρόπου πληρωμής, ο χρήστης θα μεταφέρεται στο ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών της Viva Wallet, όπου και θα καταχωρεί τα στοιχεία της κάρτας του για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η Εταιρία δεν συλλέγει ούτε διατηρεί τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών των χρηστών. Σε περίπτωση που η πιστωτική κάρτα δεν εγκριθεί από την τράπεζα του χρήστη / πελάτη, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία.

– Αντικαταβολή
Στην περίπτωση αυτή, ο αγοραστής καταβάλει τοις μετρητοίς, το ακριβές αντίτιμο των προϊόντων ,στον υπάλληλο της συνεργαζόμενης εταιρίας courier κατά την παραλαβή της παραγγελίας, ενώ δεν υπάρχει καμία επιπλέον επιβάρυνση για τον πελάτη. Προσοχή! Σε περίπτωση όπου η παραγγελία υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 250 ευρώ δεν δύναται να αποσταλεί με αντικαταβολή και ο πελάτης θα πρέπει να προβεί στην κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό μας λογαριασμό (κατόπιν συνεννόησης), είτε να πραγματοποιήσει πληρωμή μέσω PayPal, είτε πληρωμή με καρτά. Η πληρωμή με αντικατοβολή επιφέρει extra κόστος 2.50€ επί του συνόλου της παραγγελίας.

– Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
Η Εταιρία μας τηρεί τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς με στοιχεία δικαιούχου

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΕ

  • Eurobank : 0026.0293.32.0200814913 (IBAN GR84.0260.2930.0003.2020.0814.913)
  • Viva Payments : 599246014605 (IBAN GR64.7010.0000.0005.9924.6014.605)
  • Εθνικη: 398 0066 4789(IBAN GR75 0110 3980 0000 3980 0664 789)

Η παραγγελία θα είναι σε κατάσταση αναμονής και θα εκτελεστεί μετά την επιβεβαίωση της κατάθεσης του συνολικού ποσού. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούμε όπως αποστείλετε αντίγραφο της κατάθεσης στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός παραγγελίας και το ονοματεπώνυμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Τυχόν τραπεζικά έξοδα εμβάσματος επιβαρύνουν τον καταθέτη

– PayPal
Θα κάνετε την πληρωμή σας στο ασφαλές περιβάλλον της PayPal

Επιστροφές – Αλλαγές

Αγοράσατε κάτι & δεν σας αρέσει; Εντοπίσατε κάποιο πρόβλημα;
Στην Παπανικολαου Ε.Ε. θέλουμε να είστε πάντα ευχαριστημένοι!

Επιστρέψτε τα προϊόντα που έχετε αγοράσει από το Piksida.gr εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, μαζί με το αντίγραφο της απόδειξης ή το δελτίο αποστολής (σε περίπτωση που έχει κοπεί τιμολόγιο) με την προϋπόθεση ότι δεν έχει αποσφραγιστεί η συσκευασία .

Τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα πρέπει, να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση όπως ακριβώς πριν την πώλησή τους, στην πλήρη αρχική τους συσκευασία. Σας συστήνουμε να ελέγχετε, κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας, την κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα π.χ. χτυπημένο εμπόρευμα, λάθος είδος κλπ.

Η επιστροφή των προϊόντων γίνεται με δική σας χρέωση και ευθύνη. Σε περίπτωση απώλειας των προϊόντων κατά την επιστροφή τους, δεν φέρουμε καμία ευθύνη. Για το λόγο αυτό, η επιστροφή των προϊόντων θα πρέπει να γίνεται είτε με υπηρεσίες ταχυμεταφορών, είτε συστημένες μέσω ΕΛΤΑ. Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε μαζί μας στο 2261021985 ή στο [email protected]

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος τα μεταφορικά έξοδα επιβαρύνουν αποκλειστικά το piksida.gr.
Από την πολιτική επιστροφών εξαιρούνται εξειδικευμένα προϊόντα ή προϊόντα που έχουν αγοραστεί κατόπιν ειδικής παραγγελίας.– ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών της παρούσης σύμβασης είναι τα δικαστήρια της Λιβαδειάς. Ακυρότητα κάποιου όρου χρήσης ή μέρους αυτού δεν επιφέρει ακυρότητα άλλου όρου ή της Σύμβασης ή μέρους αυτής. Οι υπόλοιποι όροι παραμένουν σε ισχύ και αναπτύσσουν πλήρως τα έννομα αποτελέσματά τους. Με την αποδοχή των όρων χρήσης ο κάθε χρήστης δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση αυτών, τους έχει πλήρως κατανοήσει και δεσμεύεται ότι θα συμμορφωθεί με αυτούς.

SHOPPING CART

close